Hotline: Hà Nội: 0987.877.195

  • MÁY KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ

Máy khử khuẩn Puresys Hàn Quốc chuyên khử khuẩn trong bệnh viện