HỆ THỐNG ANDON NHÀ MÁY

Hệ thống andon cho nhà máy giúp nhà quản lý xử lý nhanh những trường hợp phát sinh trên dây truyền sản xuất. Tăng hiệu suất làm việc và chuyên nghiệp hóa quá trình sản xuất
Hiển thị:
 • Hệ thống Andon - Máy nhắn tin đeo tay RFA-800WP
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Máy nhắn tin cầm tay cho phép người phụ trách có thể nhận báo động và tín hiệu gọi theo thời gian thực bằng tin nhắn không dây để giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
  + Nhỏ gọn và dễ dàng mang theo bên mình
  + Là thiết bị nhận tin nhắn không dây chuyên dùng trong công việc nên có thể kiểm tra nhanh chóng khi nhận được báo động
  + Là thiết bị nhận tin chuyên dụng dùng để nhận tin nhắn văn bản nên độ bảo mật vượt trội
 • Hệ thống Andon - Máy nhắn tin cầm tay RFA-700K
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Máy nhắn tin cầm tay cho phép người phụ trách có thể nhận báo động và tín hiệu gọi theo thời gian thực bằng tin nhắn không dây để giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
  + Nhỏ gọn và dễ dàng mang theo bên mình
  + Là thiết bị nhận tin nhắn không dây chuyên dùng trong công việc nên có thể kiểm tra nhanh chóng khi nhận được báo động
  + Là thiết bị nhận tin chuyên dụng dùng để nhận tin nhắn văn bản nên độ bảo mật vượt trội
 • Hệ thống Andon - Remote controller GS-175S
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Có thể điều khiển BẬT/TẮT nguồn điện của trang bị/thiết bị/đèn đường/biển báo/điều hoà không khí tại nơi làm việc với tín hiệu không dây
  + Có thể điều khiển toàn bộ công tắc của nơi làm việc bằng điều khiển không dây đa kênh
  + Có thể điều khiển đơn giản bằng phương pháp 1:1 giữa công tắc không dây và máy phát tín hiệu không dây
  + Người điều hành có thể điều khiển riêng lẻ/theo nhóm/hẹn trước từ máy tính với phương thức hệ thống
  + Có thể điều khiển liên kết bộ điều khiển (Demand Controller) giá trị đỉnh điểm nguồn điện cực đại
 • Hệ thống Andon - Công tắc không dây 4 cổng GS-11RT
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Có thể điều khiển BẬT/TẮT nguồn điện của trang bị/thiết bị/đèn đường/biển báo/điều hoà không khí tại nơi làm việc với tín hiệu không dây
  + Có thể điều khiển toàn bộ công tắc của nơi làm việc bằng điều khiển không dây đa kênh
  + Có thể điều khiển đơn giản bằng phương pháp 1:1 giữa công tắc không dây và máy phát tín hiệu không dây
  + Người điều hành có thể điều khiển riêng lẻ/theo nhóm/hẹn trước từ máy tính với phương thức hệ thống
  + Có thể điều khiển liên kết bộ điều khiển (Demand Controller) giá trị đỉnh điểm nguồn điện cực đại
 • Hệ thống Andon - Công tắc điều khiển 2 cổng GS-214S
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Có thể điều khiển BẬT/TẮT nguồn điện của trang bị/thiết bị/đèn đường/biển báo/điều hoà không khí tại nơi làm việc với tín hiệu không dây
  + Có thể điều khiển toàn bộ công tắc của nơi làm việc bằng điều khiển không dây đa kênh
  + Có thể điều khiển đơn giản bằng phương pháp 1:1 giữa công tắc không dây và máy phát tín hiệu không dây
  + Người điều hành có thể điều khiển riêng lẻ/theo nhóm/hẹn trước từ máy tính với phương thức hệ thống
  + Có thể điều khiển liên kết bộ điều khiển (Demand Controller) giá trị đỉnh điểm nguồn điện cực đại
 • Hệ thống Andon - Đèn hiển thị GS-214S
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Đèn hiển thị GS-13RT
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Đèn cảnh báo GS-14RT
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị sản lượng GS-600HK
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị không dây loại nhỏ GS-73LPN(A)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị báo động khẩn cấp GS-84LED
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị LED không dây GS-420L
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị LED không dây GS- 20LD
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị LED không dây GS-16LD
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị LED không dây (10 đèn) GS-10LD
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Bảng hiển thị LED không dây GS-83LED
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Màn hình kiểm soát không dây GS-500A
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiếp nhận từ xa tín hiệu của máy phát tín hiệu không dây và hiển thị trên các thiết bị hiển thị khác nhau
  + – Kiểm tình trạng hoạt động sản xuất, tình trạng phát sinh báo động thiết bị, tình trạng gọi không dây
  + – Nhân viên phụ trách có thể kiểm tra từ xa thời gian thực tình huống báo động và xử lý nhanh chóng
  + Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
  + – Hiển thị bằng tin nhắn không dây, hiển thị bằng đèn Collar LED theo từng tình huống, kiểm soát bằng LCD
 • Hệ thống Andon - Điều khiển từ xa không dây nhiều kênh GS-170T
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
 • Hệ thống Andon - Máy thu phát cuộc gọi không dây GS-46BT-PB
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
 • Hệ thống Andon - Máy phát không dây 4 cổng GS-440TR
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
 • Hệ thống Andon - Máy gọi không dây 6 nút 4 cổng GS-217T
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
 • Hệ thống Andon - Máy gọi không dây 6 nút GS-217B
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
 • Hệ thống Andon - Thiết bị truyền phát không dây GS-214T
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
 • Hệ thống Andon - Thiết bị truyền phát không dây GS-214B
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Truyền tải không dây nhanh chóng và chính xác báo động thiết bị và cuộc gọi dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng thuận tiện phù hợp với mỗi nơi làm việc nhờ các thiết bị hiển thị không dây đa dạng
DMCA.com Protection Status