Hotline: Hà Nội: 0987.877.195

  • Chuông gọi y tá Zettler

Chuông gọi y tá zettler là dòng sản phẩm gọi y tá có dây giúp bệnh nhân có thể liên lạc được với y tá dễ dàng hơn