Hotline: Hà Nội: 0971.725.095

  • HỆ THỐNG ANDON NHÀ MÁY

Hệ thống andon cho nhà máy giúp nhà quản lý xử lý nhanh những trường hợp phát sinh trên dây truyền sản xuất. Tăng hiệu suất làm việc và chuyên nghiệp hóa quá trình sản xuất